Domácí příprava v době mimořádné situace

V souvislosti s opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11. 03. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z jednotlivých předmětům prostřednictvím portálu zsjaroslavice.bakalari.cz.

Žákům budou zadávány domácí úkoly v průběhu dne jednotlivými učiteli pomocí modulu Domácí úkoly.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení této mimořádné události co nejsnadněji navázali na probíranou látku a zvládli učivo předepsaného ročníku.

Pro žáky 1. stupně, kteří se vzdělávají pomocí učebnic nakladatelství Nová škola mohou využívat i výuku na dálku. Žáci mohou využít přístup k interaktivním učebnicím. Stačí, když se zaregistrujete jako studenti na www.ucebnice-online.cz

Žáci druhého stupně mají možnost přihlásit na portále www.fraus.cz. Stačí kliknout na odkaz: Pomůžeme Vám s učením doma! A poté se přihlásit jako student/žák.

11. 03. 2020, ředitelství školy

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy