Omluvenka

Využijte možnosti zaslání on-line omluvenky žáka nebo žákyně naší školy.

Tato webová omluvenka má pouze informativní charakter! Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti do 3 dnů od počátku nepřítomnosti, a to písemně, telefonicky nebo osobně. K tomuto účelu lze využít tuto webovou omluvenku.

Každá nepřítomnost žáka musí být řádně omluvena v ŽK žáka.

Odeslané informace jsou v souladu a řídí se zásadami Ochraně osobních údajů. Pouze pro interní potřeby školy.