Zápis do prvního ročníku

Informace pro rodiče dětí, kteří půjdou k zápisu do první třídy na školní rok 2018-2019

Termín: v pátek 20. dubna 2018 14:00 – 17:00 hod.
Místo: ZŠ Jaroslavice,  Školní 83, 671 28  Jaroslavice
Vzít s sebou:

občanský průkaz zákonného zástupce

rodný list dítěte                                                                                                                        

rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout v MŠ nebo ZŠ. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2018.

Bližší informace je možno získat na telefonu 515 275145 nebo při osobní návštěvě školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici na webových stránkách školy)

Zápis do první třídy na školní rok 2018-2019

Kritéria k přijetí do první třídy

Desatero pro rodiče

Žádost o odklad Žádost o přijetí do první třídy

Žádost o odklad

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice