Výchovný poradce

Výchovný poradce:

Mgr. Olga Pospíchalová

KONZULTAČNÍ HODINY:

  • STŘEDA 11.50 – 12.35
    (případně v jiném termínu po domluvě)

DOTAZY MŮŽETE PSÁT NA TUTO EMAILOVOU ADRESU:
olga.pospichal@seznam.cz

 

Informace o zápisovém lístku

Vážení rodiče a milí žáci

Na naší škole dostane zápisový lístek (ZL) každý uchazeč, který splnil povinnou školní docházku. Ti zástupci uchazečů, kteří jsou podepsáni na přihlášce, se mohou pro něj dostavit během měsíce března nebo dubna. Tento ZL pak odevzdáte vyplněný na příslušné škole, kam bylo Vaše dítě přijato do 10 dnů od přijetí buď osobně, nebo doporučeně poštou.

Přejeme všem správný výběr studia a hodně úspěchů.

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy