Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci známou předem omlouvají rodiče písemně s uvedením důvodu. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, absenci trvající jeden den omlouvá třídní učitel, absenci delší než jeden den omlouvá ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka.

Omlouvat můžete na tel. čísle:

Tel: +420 515 275 145

Tel: +420 739 651 230

žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění nad dva dny

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy