Kroužky

NABÍDKA KROUŽKŮ 2019/2020

Vážení rodiče,

předkládáme vám nabídku kroužku pro letošní školní rok. Od 1. 9. 2019 je naše škola zapojena do projektu „Zkvalitnění vzdělávání Jaroslavice II“, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání. Proto nabízíme odpolední aktivity zaměřené na doučování z hlavních předmětů. Čtenářský klub je kroužek rozvíjející čtenářskou gramotnost, ve kterém nebude jistě chybět čtení a různé jiné aktivity a soutěže, které budou děti zábavnou formou vtahovat do kouzla knih. Doufáme, že děti bude práce v kroužcích bavit a přispějí k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Díky projektu můžeme dětem nabídnout zajímavé pomůcky, školní představení aj.

Mimo to bude pro žáky, kterých se týká integrace, od října fungovat dyslektický a dyskalkulický kroužek.                                                                                                                                  ZŠ Jaroslavice

Pondělí

Doučování Čj Matůšová 14.00 – 15.00 od 16. 9. 2019 9. roč.
Čtenářský
klub
Pospíchalová 14.00 – 15.30 od 16. 9. 2019 6. – 9. roč.

Úterý

Flétna Kuchaříková 12.40 – 13.15 od 1. 10. 2019 2. – 4. ročník
Doučování Čj Pospíchalová 14.00 – 15.00 od 17. 9. 2019 8. ročník
Doučování Čj Zábranová 14.00 – 15.00 od 17. 9. 2019 7. ročník
Florbalový kroužek Bystřická 14.00 – 15.00 od 1. 10. 2019 6. – 9. ročník

Středa

Doučování M Brákorová 14.00 – 15.00 od 18. 9. 2019 8. ročník
Pohybové hry Jelečková 13.15 – 14.00 od 2. 10. 2019 3. – 5. ročník
Matematický Brákorová 7.00 – 7.45 od 2. 10. 2019 6. a 7. ročník

Čtvrtek

Doučování Čj Kuchaříková 13.00 – 14.00 od 19. 9. 2019 4. ročník
Doučování Čj Fantová 13.30 – 14.30 od 19. 9. 2019 3. ročník
Doučování Čj Vargová 13.00 – 14.00 od 19. 9. 2019 5. ročník
Taneční kroužek Bystřická 12.40 – 13.25 od 3. 10. 2019 2. – 5. ročník
Matematický Brákorová 7.00 – 7.45 od 3. 10. 2019 9. ročník
Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy