Kroužky

Vážení rodiče,

předkládáme vám nabídku kroužku pro letošní školní rok. Od 1. 9. 2017 je naše škola zapojena do projektu „Zkvalitnění vzdělávání Jaroslavice“, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání. Proto nabízíme odpolední aktivity zaměřené na doučování z hlavních předmětů. Čtenářský klub je kroužek rozvíjející čtenářskou gramotnost, ve kterém nebude jistě chybět čtení a různé jiné aktivity a soutěže, které budou děti zábavnou formou vtahovat do kouzla knih. V klubu zábavné logiky a deskových her si děti mají možnost zábavnou formou procvičit a rozvíjet své logické myšlení. Žáci se mohou těšit na nové deskové hry, které budou do školy zakoupeny dle zájmů děti.

Doufáme, že děti bude práce v kroužcích bavit a přispějí k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Díky projektu můžeme dětem nabídnout zajímavé pomůcky, školní představení aj.

Mimo to bude pro žáky, kterých se týká integrace, od října fungovat dyslektický a dyskalkulický kroužek.                                                                                                                                            ZŠ Jaroslavice

Pondělí

Doučování AJ Hájková 3. – 5. ročník 13.00-14.00
Doučování matematika Brákorová 9. ročník 14.00-15.00
Pohybové hry (probíhá až od 23. 4. 2018) Jelečková 1. – 3. ročník 13.30-14.15
Grafomotorický kroužek od 12. 2. 2018 Jelečková předškoláci 13.40-14.25

Úterý

Čtenářský klub 1. stupeň Otte 3. – 5. ročník 13.00–14.30
Klub zábavné logiky a deskových her 1. stupeň Matoušková 2. – 5. ročník 13.00-14.30
Doučování ČJ Fantová 1. ročník 11.45-12.45
Doučování ČJ Pospíchalová 6. ročník 14.00-15.00
Doučování ČJ Matůšová 7. ročník 14.00-15.00
Taneční kroužek (probíhá až od 1. 10. 2017) Bystřická 1. – 4. ročník 12.35-13.25

Středa

Doučování ČJ Zábranová 8. – 9. ročník 14.00-15.00

Čtvrtek

Počítačový kroužek Medunová 6. – 9. ročník 13.45–14.30

Pátek

Doučování matematika Brákorová 6. ročník 7.00-7.45

 

„…………………………………………………………………………………… Přihlášky odevzdat do pátku 31. 1. 2018

Přihlašuji svého syna (dceru) ……………………………………………………., ročník ……………  do kroužku …………………………………………………..……………………………..…………………………………

Datum                                                                        Podpis rodičů

Kroužek je závazný pro žáky, kteří se do něho přihlásili, změna je možná jen na konci pololetí. Zákonní zástupci musí své dítě do kroužku písemně přihlásit a případnou absenci řádně omlouvat.

Přihláška ke stažení: nabídka-kroužků_2.pol.

 

 

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice