Úřední deska

Úřední deska ZŠ a MŠ Jaroslavice

Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo
Adresa školy Školní 83, 671 28 Jaroslavice
70993866
Bankovní spojení 261950784/0300
Telefon 515/275145, 739 651 230
E-mail zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz
Adresa internetové stránky www.zsjaroslavice.cz
Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003
Název zřizovatele Obec Jaroslavice
 

 

Součásti školy

Základní škola            IZO ZŠ 102 855 625
Školní družina IZO ŠD 119 300 117
Mateřská škola IZO MŠ 107 614 243
Školní jídelna IZO ŠJ 103 245 399
 

IZO ředitelství

 

600127575

 

Vedení školy

 

Ředitelka: Mgr. Romana Kubíková

Zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Kuchaříková

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)  

poskytování základního vzdělávání

 

Ředitelka školy: Mgr. Romana Kubíková  515/275145, 739/651230, 910053424

Zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Kuchaříková 515/275145, 739/651230, 910053424

Vedoucí učitelka v MŠ: Kateřina Hadžegová 737/341244, 530334998

Vedoucí školní jídelny: Dana Totíková   910053423

 

Důležité dokumenty školy

24.10.2017 – Poradenské pracoviště

25.5.2017 – Školné v MŠ

18.5.2018 – Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

28.11.2018 – Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu 2020-2021

19. 12. 2018 – Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021

 

Archiv

 

 

 

 

Kontakty
Investice do rozvoje vzdělávání
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy