Rubrika: 9. ročník

Třídní učitel: Mgr. Jana Zábranová

Olympiáda z českého jazyka

Každý rok se naši žáci účastní různých druhů olympiád, a tak se žákyně Kristina Mirošová a Denisa Šilingerová bojovaly v té češtinářské. Dívky se ze školního kola dostaly do okresního, kde změřily své síly s ostatními žáky v okrese. V první slohové části olympiády se účastníci pohroužili do své fantazie, v druhé části byly testovány jejich mluvnické dovednosti. Oběma děkujeme […]

Úřad práce s devítkou

A protože se přihlášky na střední školy kvapem blíží, společně s žáky deváté třídy jsme navštívili Úřad práce ve Znojmě. Žáci se dozvěděli bližší informace o variantách středních škol, a tak si rozšířili své představy.  Jelikož někteří si stále nejsou jisti svým výběrem, na ÚP se mohli zeptat a dozvědět se tak více o daných oborech. […]

Burza škol 2017

I v letošním školním roce měli osmáci a deváťáci možnost navštívit stánky různých středních škol. Ty se tradičně představily na SOU a SOŠ Dvořákova v rámci tzv. Burzy škol. Byly tu nejen školy ze Znojma, ale i z dalekého okolí. Někteří šli na jistotu, jiní žáci ještě tápou a rozhodují se. A k tomu by […]

Přírodovědný klokan 2017

Ve středu 11. října se tradičně na naší škole konal přírodovědný klokan – soutěž v oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. Žáci osmého a devátého ročníku soutěžili v kategorii Kadet. Změřili si své síly v orientaci na mapě, v botanice či vyhledávání v jízdním řádě. Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle počtu bodů. Našim nejstarším žákům rozhodně nelze upřít […]

Letecká základna v Náměšti nad Oslavou

Pátek 13. října se pro děti z 2. stupně základní školy stal opravdu výjimečným, jelikož se podařilo uspořádat prohlídku letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Hned u vchodu obrovského areálu se k nám přidal průvodce, který nás nejprve povozil po letištní ploše, kde si připravovaly na vzlet armádní vrtulníky. A ty jsme si mohli prohlédnout […]

Spolupráce s bývalými žáky

Přihlášky na střední školy se pomalu a neodkladně přibližují. A proto nás na začátku října navštívil  bývalý žák, Mirek Totík. Seznámil žáky osmého a devátého ročníku s možností studia na brněnské Střední škole technické a ekonomické. Žákům přiblížil studium krátkou prezentací školy, následně pak odpovídal na otázky našich žáků. Ti se tak seznámili podrobně s daným oborem, […]

Osmáci a deváťáci v legiovlaku

Blížící se výroční vzniku samostatného Československa připomíná stále víc akcí. Jednu z nich jsme navštívili 5.10. i my – na znojemské nádraží totiž přijel LEGIOVLAK. Tato putovní výstava projela už mnoho měst České republiky a všude sklízí zasloužený potlesk. V krásné replice sto let starého vlaku je připravena dokonalá ukázka toho, jak vypadaly vlaky československých […]

Poslední zvonění

Všechny děti (a učitelky rovněž) milují poslední červen. Je to začátek prázdnin, volna, dobrodružství  a svobody.  Pro našich dvanáct deváťáků byl ale dnešní den koncem jedné životní etapy. Navždy opustili brány školy, už nikdy se sem nevrátí jako žáci. Bylo to emotivní, slzy tekly proudem, loučení nebralo konce…to vše ale ke koncům patří. Pro většinou […]

2 stránek

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZrizovatel školy je
obec Jaroslavice