Rubrika: 8. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Petra Matůšová

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek Od dubna se každé úterní odpoledne setkáváme na sportovním kroužku,  který  se specializuje  na florbal. Učíme se střelbu, pravidla, poziční hru a vždy proběhnou vzájemná utkání mezi týmy. Pro zpestření náplně hrajeme i různé jiné míčové hry. V příštím školním roce bude kroužek pokračovat a plánujeme se zúčastnit okresních soutěží. Mgr. Anežka Bystřická

DEN DĚTÍ v režii 8. a 9. třídy

Den dětí v režii 8. a 9. třídy   Oslavy Dne dětí jsou každoročně rozmanité a přináší spoustu zábavy a příjemně strávených chvil. Osmáci a deváťáci ze základní školy se rozhodli, že budou pokračovat v zavedené tradici a že také přispějí svou troškou k svátku těch nejmenších. V jaroslavické Bažantnici tak vznikla trasa, kterou lemovaly úkoly s tematikou […]

Sběr papíru

Sběr papíru   Den Země si žáci základní školy připomněli nejen přírodovědnou vycházkou Gránicemi a Národním parkem Podyjí, ale také zpracováním projektu na téma “Národní parky“, po němž následoval již tradiční sběr papíru a malých elektrospotřebičů v obci. Děti si do školy přivezly vozíky a kárky, nasadily rukavice a vydaly se s třídními učitelkami po […]

NP Podyjí – 2. stupeň

NP Podyjí Jelikož jarní počasí volá po toulkách přírodou, ve středu před Velikonocemi, jsme opustili školní lavice a vydali se do NP Podyjí. Naše kroky směřovaly do oblasti Čížova, kde na nás již čekal pan průvodce. Ten nás seznámil s chodem celého národního parku a po krátkém úvodním slovu, se s námi vydal k Hardeggské vyhlídce. Po cestě […]

Matematické soutěže na naší škole

               Matematické  soutěže  na  naší  škole Tak  jako každý rok, i letos se na naší škole  uskutečnilo  několik matematických soutěží.   V pátek 22. března jsme od 8 hodin odstartovali  další kolo soutěže Matematický klokan ve  čtyřech kategoriích:  Cvrček , Klokánek, Benjamin  a  Kadet.   K nejlepším řešitelům nesporně patřili: Jan  Gazda  ( 3. ročník) […]

Osmáci navštívili úřad práce

Osmáci navštívili úřad práce   V nejbližších dnech čekají žáky devátých tříd přijímací zkoušky na střední školy, jejich mladší spolužáci se o svých budoucích krocích, o svém povolání teprve rozhodují. Abychom jim jejich volbu co nejvíce usnadnili a zpříjemnili, vydali se osmáci na Úřad práce ve Znojmě, kde se v Informačním a poradenském středisku účastnili […]

Aktivity v pracovních činnostech

Aktivity v pracovních činnostech  Předmět pracovní činnosti nabízí našim žákům širokou škálu aktivit. S žáky 8. a 9. ročníku se věnujeme nejen volbě povolání a s tím spojenému testování studijních a pracovních předpokladů, snažíme se ale co nejvíc činností vyzkoušet i naživo. Pravidelně navštěvujeme farní zahradu, kterou využíváme jako školní pozemek. Na podzim jsme se […]

Projekt JEDEN SVĚT a Klub Coolna

Projekt JEDEN SVĚT a Klub Coolna Ve čtvrtek 14. března navštívili žáci 8. a 9. ročníku znojemské kino Svět, v němž zhlédli preventivně laděný příběh z projektu JEDEN SVĚT. Festival JEDEN SVĚT přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější […]

3 stránek

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice