Rubrika: 7. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Petra Matůšová

Sedmáci a osmáci v muzeu

Žáci sedmého a osmého ročníku se v doprovodu svých třídních učitelek vydali na cestu do Znojma, tentokrát nejen dějepisně zaměřenou, ale rovněž spojenou s procházkou po adventních trzích. Naší první zastávkou se stal Dům umění, kde byl pro děti připraven výukový program s výstižným názvem Křivky gotické a barokní. Chlapci a děvčata se formou prohlídky […]

Letecká základna v Náměšti nad Oslavou

Pátek 13. října se pro děti z 2. stupně základní školy stal opravdu výjimečným, jelikož se podařilo uspořádat prohlídku letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Hned u vchodu obrovského areálu se k nám přidal průvodce, který nás nejprve povozil po letištní ploše, kde si připravovaly na vzlet armádní vrtulníky. A ty jsme si mohli prohlédnout […]

Sportovní den – 2. stupeň

Pod heslem „sportem ku zdraví“ aneb vyplňme smysluplnou a zábavnou činností závěrečné dny školního roku se dne 27. června uskutečnil sportovní den pro žáky druhého stupně ZŠ. Chlapci se utkali v malé kopané na sportovním fotbalovém hřišti a děvčata hrála přehazovanou na hřišti v areálu Školičky. V přehazované vyhrálo družstvo MELOUNI ve složení Hana Ž., Vanessa V., […]

Branný den – 2. stupeň

Čtvrtek 22. června 2017 byl určen jako den cvičného poplachu a branného pochoďáku. Žáci se svými třídními učiteli hned po zaznění  sirény opustili svoji třídu i budovu školy. Po shromáždění všech žáků před budovou školy, jsme se seřadili a vyrazili náměstím směrem k bažantnici, odkud jsme plní elánu a sil vykračovali okolo vinic. Kolem 9.00 […]

Školní výlet 2.stupně – Permonium

Letošní školní výlet zavedl žáky 2.stupně na velmi zajímavé místo – naším cílem byl Zábavní park Permonium, který leží  v Oslavanech nedaleko Brna. Hned po příjezdu se žáci rozdělili na menší skupinky, dostali plán a přesné instrukce a okamžitě vyrazili do víru dobrodružství. Trasy jednotlivých skupin se proplétaly, kde jedni začínali, tam druzí končili. Bylo třeba […]

Právní vědomí

V pondělí 5. června jsme na naší škole přivítali kurátorku pro mládež z Odboru sociálně právní ochraně dětí ve Znojmě. S programem Právní vědomí I. vystoupila před dětmi z 6. a 7. ročníku. Ve dvouhodinovém bloku se žáci seznámili s praxí paní kurátorky, vyslechli několik příběhů týkajících se násilí, zneužívání, zanedbávání dětí, ale mohli diskutovat i na téma trestu smrti. […]

Prevence ve škole

V rámci preventivních aktivit navštívily naši školu pracovnice Společnosti Podané ruce, která si jako jeden ze svých úkolů bere osvětu v oblasti užívání lehkých i těžkých drog. Hlavním tématem čtyř dvouhodinových bloků se stal alkohol. Žáci čtvrté a páté třídy prošli programem zaměřeným na prevenci užívání alkoholu „(Ne)alko“, sedmáci a osmáci zhlédli film ve výchově […]

Šestka a sedmička ve Znojmě

Předvánoční čas si vybrali žáci šestého a sedmého ročníku jako ten správný k návštěvě Znojma. V pátek ráno jsme tak oblékli kulichy, rukavice, teplé bundy a vydali se na cestu. Naší první zastávkou se stalo Jihomoravské muzeum, kde jsme mohli zhlédnout hned několik velice zajímavých výstav – Zbraně orientu, Pravěcí zemědělci či Živá a neživá […]

2 stránek

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZrizovatel školy je
obec Jaroslavice