Rubrika: 1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fantová

Veselé zoubky

Letos se naše první třída zapojila 16. února do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, který je určen pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhala edukativní hodina, kdy si prvňáčci osvojili techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Součástí edukační hodiny bylo letos také DVD s metodickým programem pro interaktivní tabuli […]

Navštěva kouzelníka

V úterý 23. 1. nás navštívil kouzelník Waldini z Břeclavi. Děti naší 1. třídy a MŠ zavedl do světa magie, čar a kouzel. Svým vystoupením v MŠ budil u dětí upřímný obdiv při číslech s kartami, šátečky, holoubky a králíčkem. Ti odvážnější dostali příležitost mu při jeho kouzelnickém vystoupení dokonce i asistovat. Rozzářené a udivené výrazy našich dětí svědčily […]

Návštěva divadla

4. 12. jsme poprvé v letošním školním roce jeli do divadla ve Znojmě na představení Gulliverovy cesty – země obrů. Gulliever ( vypravěč ) se na svých cestách v zemi obrů stává nejprve hračkou pro „obří“ děti, později atrakcí na poutích a posléze je prodán královně. Pohádka skončila šťastným návratem Gullivera do rodné Anglie. Děti si z představení […]

Sportovní den – 1. stupeň

 V pondělí 26.6.2017 byl připraven pro žáky prvního stupně naší ZŠ sportovní den. V první části dne si žáci zasoutěžili ve sprintu na 60m a hodu kriketovým míčkem. Ve druhé části házeli frisbee a hráli vybíjenou.  Soutěžilo se celkem v pěti věkových kategoriích. V přestávkách žáci pracovali na utužení kolektivu, kde soupeřili proti sobě vždy dvě třídy v přetahování lana. […]

Eurorebus Junior

Jak již víte, v dubnu se konalo v Brně krajské kolo soutěže Eurorebus. I naši Junioři tehdy soutěžili a úplně ti nejmenší, naši prvňáčci, skončili v krajském kole na nádherném druhém místě. Zasloužili se o to svými kresbami, kde měli nakreslit např. historicky cennou památku nebo co by si přáli vyhrát v soutěži. Výhrou za druhé místo bylo několik létajících […]

Cvičný požární poplach a branný den

V ranních hodinách ve čtvrtek 22. 6. 2017 proběhl v naší škole cvičný požární poplach. Tato zkouška připravenosti žáků i zaměstnanců je nedílnou součástí osvěty a prevence na poli požární ochrany. Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné situaci, jakým způsobem ochránit své zdraví, jak se co nejrychleji evakuovat, […]

Výlet do Jaroměřic

Ve čtvrtek jsme se vydali autobusem na výlet do Jaroměřic nad Rokytnou. Osazenstvo výletu tvořily děti z první, druhé a třetí třídy. Cesta nám rychle utekla, ani jsme se nenadáli a byli jsme na místě. V deset hodin nám začal program, který jsme zahájili hrou petanque, která děti velice bavila. Následovala loutková pohádka „Pinocchio“, děti z ní byly […]

Pasování prvňáčků 2017

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo v pondělí 29.5.2017 v místní knihovně. Paní knihovnice Jaroslava Slouková přivítala 22 žáků z první třídy. Než mohlo dojít ke slavnostnímu dekorování museli žáci předvést, co se již ve škole naučili. A nebylo toho málo. Kresba oblíbené postavy, četba pohádky, skládání svého jména z písmenek a také schopnost […]

2 stránek

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZrizovatel školy je
obec Jaroslavice