Volné pracovní místo

Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo nabízí volné pracovní místo na pozici UČITELKA v MATEŘSKÉ ŠKOLE. Požadujeme pedagogické středoškolské vzdělání. Pracovní úvazek 0,5. Nástup od 1. 9. 2020. Zájemci mohou posílat životopisy na e – mail: zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz

Poslední zvonění

Poslední zvonění našich deváťáků pro školní rok 2019/2020

Rozloučení s předškoláky

Dne 24. 6. 2020 proběhlo na Obecním úřadě v Jaroslavicích sváteční rozloučení předškoláků se školkou. Tento slavnostní den zahájila proslovem paní ředitelka ZŠ a MŠ Jaroslavice Mgr. Romana Kubíková. Budoucí školáky uvítal i pan starosta Petr Zálešák. Děti předvedly krátké pásmo říkanek a písniček s paními učitelkami Ptáčkovou a Dallamasslovou. Pásma se zúčastnila i paní […]

Den dětí BROUČCI

DEN DĚTÍ U BROUČKŮ Dne 1. 6. 2020 se i ve třídě Broučci uskutečnil Den dětí. Pro děti byla připravena pohádka „O Koblížkovi“, několik soutěživých disciplín a her. Oblíbené hry s padákem, skoky v pytlích, stavění dřevěných věží, balancování s předmětem na lžíci, nebo také hod míčem na cíl. Součástí našeho společného dopoledne byla i taneční improvizace na […]

Den dětí HVĚZDIČKY

Den dětí, tak jako každý rok, znamená pro všechny děti radost a veselí. I letos jsem tedy pro děti připravila dopoledne propletené hrami a úkoly, které jim měly vyvodit úsměv na tvářích. Snad se to povedlo.             Myslím, že děti bavilo stavění zámecké zdi (a potom i její bourání) stejně jako zdolání pytlové stezky. Skoky […]

MATEŘSKÁ ŠKOLA, INFORMACE

Níže nebo v dokumentech Mateřské školy jsou ke stažení informace o úplatě za předškolní vzdělávání v termínech od března do srpna 2020 a dále pak na školní rok 2020/2021

Obnovení provozu MŠ

Mateřská škola obnovuje provoz od pondělí 25. května 2020 v běžné otevírací době 6:30 – 15:30. Provoz MŠ bude probíhat podle metodického doporučení MŠMT z 30.4.2020. Provoz MŠ a hygienická opatření v období do konce školního roku 2019/2020 viz níže. Před nástupem do mateřské školy musí zákonní zástupci předložit vyplněné čestné prohlášení (případně vyplnit před vstupem do šaten) – viz. níže. […]

Zápis do mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou v květnu a bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§34 odst. 2) na 4. […]