Školné v MŠ

 

Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo

Školní 83,  671 28  Jaroslavice, IČO: 70993866,  tel.: 515 275 145, 739 651 230

zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz, www.zsjaroslavice.cz

 

Č. j.: 185/2019

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

ve školním roce 2019/2020

 

200 Kč/měsíc

 

Úplata se hradí v hotovosti měsíc předem u vedoucí školní jídelny.

 

 

Osvobození od poplatku:

 

     1) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální

         příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky

         pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.  

 

    2) Od placení příspěvku jsou rodiče osvobozeni v posledním roce

        před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

Jaroslavice 6. 6. 2019                                      ………………………….

                                                                                 ředitelka školy

 

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice