učitel

Author

Poslední zvonění!

Poslední zvonění našich deváťáků! 

Komentáře »

Závěrečná Akademie

Tak jako každý rok, i letos jsme se na konci školního roku museli rozloučit s našimi deváťáky. Všem vystupujícím děkujeme za krásný program, který si připravili. Zpívalo se, tančilo, zasmáli jsme se a na závěr programu se s námi rozloučili samotní deváťáci. Zavzpomínali si, poděkovali svým učitelkám a nakonec došlo i na slzy. Do budoucna […]

Komentáře »

Úřední dny o prázdninách

úřední dny o letních prázdninách 2019

Komentáře »

Školní sešity na nový školní rok

Školní sešity na školní rok 2019-2020  

Komentáře »

Pochoďák na 2. stupni

Školní rok se chýlí ke konci a jako každý rok, tak i letos jsme se vydali na tradiční „pochoďák“. V osm hodin jsme se setkali ve škole, nacvičili si cvičný poplach a vydali se na 10km cestu. Po cestě jsme se pěkně unavili, zpotili a po dlouhé cestě se vrátili zpět. Všem zúčastněným děkujeme.  žáci 2. […]

Komentáře »

Rozloučení s předškoláky

Dne 24. 6. 2019 proběhlo na obecním úřadě v Jaroslavicích sváteční pasování předškoláků na školáky.  Tento slavnostní den zahájila proslovem paní ředitelka MŠ a ZŠ Jaroslavice Romana Kubíková. Budoucí školáky uvítal i pan starosta Petr Zálešák. Děti si s třídními učitelkami, Stanislavou Rožnovskou a Radkou Neubertovou, připravily krátké pásmo, kde se rozloučily se školkou. Slavnostní […]

Komentáře »

Barvínek

Ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 proběhl ve třídě „Hvězdičky“ barevný týden – BARVÍNEK. Děti měly za úkol, mít na sobě každý den oblečenou jinou barvu oblečení. Díky připravenosti a nápaditosti rodičů, byly děti krásně barevně sjednocené a týden barev se vydařil, jak lze vypozorovat i z fotografií. Radka Neubertova  

Komentáře »

Pochodové cvičení 1.st.

Požární poplach a pochodové cvičení Dne 24.6. jsme s žáky prvního stupně absolvovali požární poplach, kdy jsme si zkusili, jak bychom reagovali v případě požáru. Následovalo pochodové cvičení až k rakouským hranicím. Žáci se nenechali zostudit a dokázali nám, že hravě zvládnou ujít 8 km. Všem patří velký obdiv.                                                                                                                                             Mgr. Eva Seďová

Komentáře »

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice