Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Informace pro rodiče žáků 1. stupně – od 25. května 2020

1/ Cesta do školy a ze školy – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržet odstup 2 metry.

2/ Příchod ke škole a pohyb před školou – před školou se žáci shromažďují ve skupinách tak, jak budou následně ve třídě, žáky vyzvedne pověřený pedagog.

3/ Vstup do školy – do školy vstupují pouze žáci, ne rodiče! Učitelé odvádí žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Ve společných prostorách nosí všichni roušky! Žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na její uložení.

Po příchodu do třídy použije každý žák dezinfekci rukou, složení skupin je neměnné.  Jeden žák v lavici.

S sebou přinesou žáci Čestné prohlášení a žáci, kteří chodí do odpoledního bloku závaznou přihlášku. Vše prosím vyplnit a podepsat. Pokud nebudou mít žáci Čestné prohlášení a přihlášku (pouze odpolední blok), nebudou vpuštěni do školy.

Po skončení vyučování jdou žáci domů, ti, kteří chodí na obědy, odchází za doprovodu svého pedagoga do jídelny.

Všechny dokumenty jsou k dispozici na webu školy nebo si je možné je vyzvednout ve škole! (středa, čtvrtek, pátek 8 – 12 h)

Obědy si nahlaste nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na tel. čísle 515 275 128 nebo osobně ve školní jídelně.

Rozvrh hodin, čestné prohlášení a přihláška do odpoledního bloku v příloze

http://www.zsjaroslavice.cz/zavazna-prihlaska-do-odpoledniho-bloku/

příloha_čestné_prohlášení

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy