Základní škola, 1. stupeň, obnovena výuka od 25. 5. 2020

Žák, který bude docházet na prezenční výuku do školy, musí být nahlášen u třídní učitelky. První den nástupu do školy donese vyplněné čestné prohlášení. Pokud žák nedonese čestné prohlášení, tak se nemůže vzdělávat v dopoledním bloku.

Pokud bude žák docházet do odpoledního zájmového bloku, musí mít vyplněnou závaznou přihlášku.

Odpolední blok je určen žákům 1. -3. ročníku, neplatí se školné. Konec odpoledního bloku je v 15:00.

Přihlašte své děti u vedoucí ŠJ k odebírání obědů ( v týdnu od 18. května 8:00-12:00).

Pokud si nemůžete čestné prohlášení nebo přihlášku vytisknout, můžete si formuláře včas vyzvednout ve škole (nejlépe po telefonické domluvě).

V případě dotazů volejte nebo pište.

Mgr. Romana Kubíková

739 651 230

zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/Organizace-vzdělávacích-aktivit.pdf

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/Provoz-ZŠ-1.-stupeň-a-hygienická-opatření.pdf

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/příloha_čestné_prohlášení-2.pdf

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/závazná-přihláška-do-odpoledního-bloku.pdf


Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy