Mateřská škola obnovuje provoz od pondělí 25. května 2020 v běžné otevírací době 6:30 – 15:30.

Provoz MŠ bude probíhat podle metodického doporučení MŠMT z 30.4.2020.

Provoz MŠ a hygienická opatření v období do konce školního roku 2019/2020 viz níže.

Před nástupem do mateřské školy musí zákonní zástupci předložit vyplněné čestné prohlášení (případně vyplnit před vstupem do šaten) – viz. níže.

Děkujeme za pochopení

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/Provoz-MŠ-a-hygienická-opatření.pdf

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/příloha_čestné_prohlášení-1.pdf

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy