Informace pro žáky 9. ročníku!

Konzultace pro žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy

Od pondělí 11. května 2020 bude probíhat každé pondělí a středu od 9:30 do 14:00 v základní škole příprava k přijímacím zkouškám.

Účast je dobrovolná, žáci budou procvičovat učivo z českého jazyka a matematiky.

Budou zajištěna veškerá hygienická doporučení a žáci si s sebou vezmou roušku.

Před příchodem do školy musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Prohlášení je ke stažení níže.

http://www.zsjaroslavice.cz/soubory/2020/05/příloha_čestné_prohlášení.pdf

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy