Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou v květnu a bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§34 odst. 2) na 4. května – 15. května 2020.

Žádost je možné doručit následujícím způsoby:

  1. Do datové schránky školy (cwqmd35)
  2. E-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  3. Poštou
  4. Osobně v úředních hodinách

Formuláře, které je potřeba doručit k zápisu do MŠ:                  

(Můžete si je stáhnout pod textem na této stránce nebo na webu – Základní škola/ Dokumenty)

– žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání                                                                              

– dohoda o docházce dítěte do Mateřské školy Jaroslavice                                                             

– evidenční list pro dítě v MŠ (v tuto chvíli bez vyjádření lékaře)                                                    

– souhlas se zpracováním osobních údajů                                                                                                

 – čestné prohlášení k očkování, kopie očkovacího průkazu                                                                  

– prostá kopie rodného listu

Pokud si nemůžete uvedené dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout od 20. dubna 2020 v úřední dny v základní škole.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Povinnost plnění předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Mgr. Romana Kubíková

ředitelka ZŠ a MŠ Jaroslavice

Školní 83, 671 28 Jaroslavice

Telefon: 515 275145, 739 651230

e-mail: zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz

web: www.zsjaroslavice.cz

Dokumenty ke stažení:

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy