Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§36 odst. 4) na 14. 4. – 28. 4. 2020.

Přihlášku podávají zákonní zástupci všech dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Dále dětí, jejich rodiče žádají o odklad povinné školní docházky a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Žádost je možné doručit následujícím způsoby:

  1. Do datové schránky školy (cwqmd35)
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  3. Poštou
  4. Osobně v úředních hodinách

Prosíme o doložení prosté kopie rodného listu.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, Zápisový list žáka do 1. třídy a Žádost o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy v záložce DOKUMENTY nebo po telefonické domluvě k vyzvednutí v budově školy.

V případě potřeby pomoci s vyplněním žádosti, nebo pokud máte dotazy, volejte do ředitelny školy, nebo zástupkyni na tel. 739 159 930.

Ředitelství školy

Dokumenty:

Žádost o odklad

Zápisový list žáka 2020

Žádost o přijetí do 1. třídy

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy