2. stupeň na exkurzi v Brně

V pátek 15. listopadu se žáci šesté až deváté třídy základní školy vypravili spolu se svými učitelkami na další dobrodružnou výpravu. V rámci projektu Vesmír, který u nás probíhal v minulém týdnu, jsme si jako první cíl naší cesty dali návštěvu Hvězdárny a planetária Brno.

Cesta na Kraví horu probíhala nevídaně klidně a na místě jsme se mohli pokochat zmodernizovaným objektem. Venku naše zraky upoutaly dalekohledy a nejrůznější makety vesmírné techniky. Poté jsme se již pohodlně usadili v magické kopuli a mohli se nechat unést do světa Sluneční soustavy.

Naše další kroky vedly na nedaleké brněnské výstaviště, kde se konala světová výstava s názvem Poklad Inků. V potemnělých sálech nás okouzlovala starodávná kultura, nám málo pochopitelné zvyky, ale třeba také honosné šperky a zlaté nádoby. Po prohlídce velká část z nás neodolala koupi suvenýrů nebo drobných šperků, které se nesly v duchu tematiky výstavy.

Těšíme se na další společné poznávací zážitky a výlety.

Petra Matůšová

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy