Laboratorní cvičení v 7. třídě

1.11. 2019 jsme s 7. třídou uzavřeli velké téma „RYBY“.  Naše poznávání ryb vyvrcholilo laboratorním cvičením na téma „Anatomie kapra“. 

Žákům byl předložen zástupce kaprovitých. Žáci nejprve ve skupinách provedli určení rodu ryby, poté postupně pozorovali vnější stavbu těla ryby. Pozorování zaznamenali do připraveného protokolu. Dále se naučili odebrat vzorek šupiny, na které se následně naučili určovat stáří ryby. Šupinu a její popis také nakreslili a zaznamenali i určený věk pozorovaného objektu. Následně společně s učitelkou přírodovědy vyvrhli vnitřní orgány a popisovali, co zjistili. Určili pohlaví ryby dle nalezených rozmnožovacích orgánů. Ověřili si znalosti z předešlých hodin, vše podrobně popsali, zakreslili a zaznamenali do protokolu, který byl následně ohodnocen známkou.

Barbora Štamberová

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy