Dne 24. 6. 2019 proběhlo na obecním úřadě v Jaroslavicích sváteční pasování předškoláků na školáky.  Tento slavnostní den zahájila proslovem paní ředitelka MŠ a ZŠ Jaroslavice Romana Kubíková. Budoucí školáky uvítal i pan starosta Petr Zálešák. Děti si s třídními učitelkami, Stanislavou Rožnovskou a Radkou Neubertovou, připravily krátké pásmo, kde se rozloučily se školkou. Slavnostní den byl zakončen předáním upomínkové knihy a drobného dárku každému školáčkovi. Závěrečné poděkování patřilo především rodičům, kteří se akce zúčastnili a společně jsme si popřáli krásné léto.
Radka Neubertová

 

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy