Ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 proběhl ve třídě „Hvězdičky“ barevný týden – BARVÍNEK.
Děti měly za úkol, mít na sobě každý den oblečenou jinou barvu oblečení.
Díky připravenosti a nápaditosti rodičů, byly děti krásně barevně sjednocené a týden barev se vydařil, jak lze vypozorovat i z fotografií.
Radka Neubertova

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy