Slavnostní pasování malých čtenářů

Slavnostní pasování malých čtenářů

Dne 6.6. 2019 navštívili naši prvňáčci místní knihovnu, kde byli pasováni na čtenáře. Do knihovny za prvňáčky přijel král Knihomil IV. ze Země písmen a knih, který děti pasoval na rytíře Řádu čtenářského. Role Knihomila IV. se se ctí zhostil pan starosta. Každý prvňáček musel dokázat, že umí číst a musel splnit tři úkoly. První úkol spočíval v tom, aby děti poskládaly své jméno z rozsypaných písmenek. Další úkol byl, aby si děti donesly obrázek oblíbené pohádkové postavy a řekly, ve které pohádce vystupuje. Posledním úkolem bylo přečíst kousek vybraného textu. Nakonec prvňáčky pan starosta pasoval pomocí meče na čtenáře a paní ředitelka jim dala krásnou šerpu. Od paní knihovnice dostaly děti spoustu malých dárečků. Dětem se rituál pasování na čtenáře moc líbil, užily si to a oficiálně se staly malými čtenáři.

                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Eva Seďová

Kontakty
Investice do rozvoje vzdělávání
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy