Dne 15. 5. 2019 se v mateřské škole uskutečnila besídka pro maminky ke Dni matek. Děti měly možnost předvést své nacvičené programy a věnovat je tak svým nejbližším. Zahrnuty byly nejen básně a písně, ale také tanečky v podání dětí ze tříd Broučci a Hvězdičky. Největší radostí pro všechny děti byl obrovský potlesk, který si jistě zasloužily. Aby tento výjimečný den mohl být výjimečným i pro maminky, sladkou tečkou bylo předání dárečků, přáníček a ručně vyrobených kytiček pro maminky. Velké poděkování patřilo nejen všem dětem, ale i paním učitelkám, paní ředitelce a zejména i všem zúčastněným, kteří si našli chvilinku a ocenili tak snahu dětí.

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy