Zápis do 1. třídy

V pátek 12. dubna proběhl na naší škole zápis do budoucí první třídy. Do naší školy zavítaly děti v hojném počtu a všechny plnily úkoly, podle zadání, které si pro ně připravili paní učitelky. Pro většinu z nich se jednalo o úkoly, které nebyly neznámé, jelikož poctivě navštěvovaly kroužek grafomotoriky, kde byly k zápisu připravovány.

Vážíme si toho, že jste si pro budoucí vzdělání Vašich dětí vybrali naši školu.

                                                                          Za kolektiv pedagogů 1. stupně Mgr. Zdenka Kuchaříková

Kontakty
Projekty
Zřizovatel

Obec Jaroslavice

je zřizovatelem školy