Spolupráce s absolventy školy

Nejen, že naši bývalí žáci k nám chodí prezentovat své střední školy. V letošním roce jsme spolupracovali také s naší bývalou žačkou T. Krátkou, která nás požádala o spolupráci při její ročníkové práci. Žáci devátého ročníku si od poloviny září nacvičovali představení O dvanácti měsíčkách, známé pohádkové verze Tři bratři. Naše závěrečné vystoupení pak publikovali na vánoční výstavě SOŠ a SOU Přímětická. Žáci se účastnili od samého rána tří ročníkových prací. Ihned ráno byli součástí muzikoterapie, která jim pomohla s nervozitou, poté si vytvořili kostýmy. S velkou nervozitou předstoupili před hodnotící učitele. Nezklamali a předvedli parádní divadelní výkon, za který byli velice pochváleni. Ráda bych žákům poděkovala za spolehlivost a vžití se do jejich rolí.

Mgr. Jana Zábranová

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice