Vítejte na oficiálních www stránkách Základní školy
a Mateřské školy Jaroslavice

Naše škola se nachází v malebné obci Jaroslavice. V současné době máme otevřených devět ročníku, do kterých chodí žáci z Jaroslavic i okolí. Nabízíme výuku v moderně vybavených učebnách, téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí. K dispozici je i tradiční dílna a cvičná kuchyně. Menší počet dětí umožňuje plně se věnovat žákům talentovaným, průměrným i se specifickými výukovými potřebami, a to nejen v době vyučování, ale i v zájmových kroužcích.

 

Zápis do první třídy

    Formuláře k zápisu: žádost o přijetí do první třídy zápisový list žáka na rok 2019-2020 žádost o odklad    

Čtvrťáci v knihovně

Čtvrťáci v knihovně Březen je měsíc knihy, proto jsme se rozhodli navštívit knihovnu. V úvodu nás paní knihovnice seznámila s novou soutěží „Jaroslavický knižní rybolov“, kdy si za každou přečtenou knihu čtenář hodí svou „rybku“ do čtenářského rybníku. V další části jsme museli odpovědět na otázky, které se týkaly naší obce Jaroslavice. Téměř vše jsme věděli! Zopakovali jsme […]

Recitační soutěž na 1. stupni

Recitační soutěž První jarní den jsme na 1.stupni přivítali básničkami. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Samostatnou kategorií byla první třída, druhou kategorií byla druhá a třetí třída , třetí kategorií pak čtvrtá a pátá třída. Všechny básničky byly moc krásné a my žákům děkujeme za úžasné započetí prvního jarního dne.                                                                                                                                                      Mgr. Eva Seďová   […]

Návštěva kina a muzea

Návštěva kina Svět a Jihomoravského muzea ve Znojmě   Dnes 19. 3. 2019 jsme se žáky 6. třídy navštívili Kino Svět ve Znojmě, kde žáci měli možnost zhlédnout 3 interaktivní dokumenty popisující život dětí na různých místech světa. Žáci si zde mohli udělat svůj vlastní názor na daný způsob života dětí. Tyto dokumenty provázela koordinátorka, která […]

Sedmáci v kině a na výletě v čase

SEDMÁCI V KINĚ A NA VÝLETĚ V ČASE 19. 2. 2019 čekal žáky 6. a 7. třídy výjezd do Znojma, který začal společnou návštěvou kina. Tam zrovna probíhá festival „Jeden svět“ a my jsme v jeho rámci absolvovali tři krátké dokumentární filmy spojené s besedou. Tématem byl život stejně starých dětí v Nizozemsku a Rumunsku, […]

Plaveme s radostí

Plaveme s radostí Žáci 3. a 4. ročníku se jako každý rok účastní plaveckého výcviku v Městských lázních ve Znojmě. Naši plavci jsou rozděleni do  čtyř skupin podle svých schopností. Při výcviku se snaží osvojit si různé plavecké styly hravou formou s použitím moderních pomůcek. Jelečková a K. Vargová  

Návštěva dětí z MŠ v knihovně

Mateřská škola navštívila v měsíci březnu místní knihovnu. Tak jako každý rok, v tomto měsíci knihy, nás přivítala knihovnice – paní Slouková s pestrým programem. Pro děti byl připraven poslech pohádky a hádání pohádkových postav podle obrázků. Avšak nejvíce děti zaujalo seznámení s výrobou knih. Díky didaktickým obrázkům děti zjistily, že ke knížce z jejich knihovny potřebují přírodu. Ze stromů […]

56 stránek

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZřizovatel školy je
Obec Jaroslavice